в Советском районе Гомеля стартовала акция "Дарим радость!"

16.05.2021

в Советском районе Гомеля стартовала акция "Дарим радость!"

Подробнее: https://newsgomel.by/news/society/v-sovetskom-rayone-startovala-aktsiya-darim-radost-po-navedeniyu-poryadka-na-detskikh-ploshchadkakh-_63283.html?fbclid=IwAR2YSJ0ZKrshffSgJ59713i1PO5t7JxS-wnarVc2g209sLN1jFDOPn9c1Co